Intézmény bemutatása

 

Bölcsődénk a XII kerület legszebb részén Zugligetben biztosítja a 20 hetes kortól 3 éves korú gyermekek napközbeni ellátását. 120 férőhelyes bölcsődeként üzemelünk, gondozzuk és neveljük a ránk bízott gyermekeket. Szeptembertől külön egységben játszócsoportot és időszakos gyermekfelügyeleti csoportot működtetünk.

Csoportszobáink tágasak, világosak, a gyermekek életkorának és fejlettségi szintjének megfelelő, színes, változatos, sokféle tevékenységre lehetőséget kínáló játékkészlet biztosítja a szabad játéktevékenységet.  A Bölcsőde kertje fás-bokros, ideális környezetet nyújt a szabad levegőn való mozgásra. A változatos mozgásfejlesztő eszközök és az udvart átívelő biciklipálya lehetőséget biztosít ügyességük fejlesztésére, a bátorságuk kipróbálására.  A jól felszerelt Ugri-Bugri szobában lehetőség van rossz idő esetén az ugrálásra, nagymozgásos tevékenységekre és a sajátos nevelési igényű gyermekek egyéni mozgásfejlesztésére is.

A bölcsődei gondozás-nevelésünk célja a gyermekek szakszerű, magas színvonalú ellátása, a  gyermek testi-lelki harmóniájának, kiegyensúlyozott fejlődésének elősegítése.

A gyermekek nálunk szeretetteljes, biztonságos, családias légkörben nevelkednek, saját képességeik kibontakozása szerint fejlődnek és tapasztalhatják meg az önfeledt, szabad játék örömét.

Kisgyermeknevelőink főiskolai és emeltszíntű végzettséggel rendelkeznek, szakmai tudásukkal és tapasztalataikkal magasszintű gondozó-nevelő munkát végeznek. A családi nevelést segítve, azzal együttműködve, törekszünk a világra nyitott, érdeklődő, fogékony, önálló, a társadalmi együttélés alapvető szabályait elfogadó gyermekeket nevelésére.

Bölcsődénk hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását is vállalja. Munkatársaink felkészültek a különleges figyelmet igénylő gyermekek fogadására. A Pedagógiai Szakszolgálat munkatársai heti rendszerességgel vesznek részt a fejlesztésben (fejlesztőpedagógus, logopédus, konduktor). Az intézményben foglalkoztatott gyógypedagógiai asszisztens napi szinten segíti a gyermekek fejlődését.

Bölcsődénk saját főzőkonyhával rendelkezik, két főétkezést és két kisétkezést biztosít az idejáró gyermekek részére. Külön helyiségben kialakított diétás konyhánk ételallergiában szenvedő gyermekek számára is biztosítja az ellátást.