Térítési díj

A gondozási és az étkezési intézményi térítési díját a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló Budapest Főváros XII. Kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testének 25/2022. (X. 6.) számú rendelete szabályozza.

A rendelet értelmében 2023. január 1-jétől:

étkeztetés intézményi térítési díja:  700 Ft/nap,
gondozási intézményi térítési díja egy főre eső jövedelem függvényében:

1.700Ft/nap (kerületi gyermek esetén)

3.400 Ft/nap (nem kerületi gyermek esetén)

A bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozás személyi térítési díja, ha a gyermek családjában az egy főre jutó havi jövedelem:

a) nem haladja meg a 99.750 forintot, személyi térítési díjat nem kell fizetni;
b) 99.751–156.750 forint, az intézményi térítési díj 27 %-a;
c) 156.751–213.750 forint, az intézményi térítési díj 54 %-a;
d) 213.751–342.000 forint, az intézményi térítési díj 77 %-a;
e) meghaladja a 342.000 forintot, az intézményi térítési díjjal azonos.

A XII. kerületi lakcímmel nem rendelkező gyermek esetében a bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozás személyi térítési díja, ha a gyermek családjában az egy főre jutó havi jövedelem:

a) nem haladja meg a 71.250 forintot, személyi térítési díjat nem kell fizetni;
b) 71.251–99.750 forint, az intézményi térítési díj 15 %-a;
c) 99.751–156.750 forint, az intézményi térítési díj 27 %-a;
d) 156.751–213.750 forint, az intézményi térítési díj 54 %-a;
e) 213.751–342.000 forint, az intézményi térítési díj 77 %-a;
f) meghaladja a 342.000 forintot, az intézményi térítési díjjal azonos.

A térítési díjak fizetése a hónap elején kiállított számla alapján csoportos beszedéssel történik.

A bölcsődében lévő játszóházi és időszakos gyermekfelügyeleti szolgáltatások térítési díja az önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint 500 Ft/óra.

Otthoni kisgyermekfelügyelet 800 Ft/óra, 3 vagy több gyermekes családok esetén a szolgáltatás díjtalan.